Producten zoeken

GMP+

Onze service

 • Wekelijkse levering

  Wij leveren wekelijks.

 • Plan op maat met Dairy Compass 

  Onze rundveespecialisten denken actief met u mee, adviseren en begeleiden u.

 • Zekerheid met certificeringen


 • Bezorgservice

  Wij bezorgen in Sneek en daarbuiten in geheel Friesland.

 • Gratis en ruim parkeren

  Voor onze winkel hebben we gratis en ruim parkeren.

 • Afhalen?

  Bel voor beschikbaarheid! tel: (0515) 52 12 27.

Bokashi: voor gezonde landbouwgrond

Onze landbouwgronden verarmen en dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van wat er op groeit. Belangrijk dus om goed voor de grond te zorgen. Met Bokashi kunt u afvalresten omzetten tot een natuurlijke bodemverbeteraar.
 Bokashi is een kringloopconcept die de microbiële diversiteit in de bodem verhoogt en planten voorziet van bio-actieve voedingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica, groeihormonen, vitamines en aminozuren.

Bokashi maken

Bokashi kan op elke locatie en van elk type vers organisch materiaal worden gemaakt. Denk aan: (drijf)mest, mislukte graskuil of aardappelafval, riet, bladeren, houtsnippers, maar ook aan reststromen van kwekerij en het openbaar groen. In alle gevallen worden Microferm (1), Zeeschelpenkalk (2) en Kleimineralen (3) toegevoegd.

Hiermee waarborgt u de fermentatie (anaerobe proces) en kwaliteit van het eindproduct. U mengt vervolgens het geheel en sluit het minimaal 8 weken luchtdicht af. Vervolgens rijdt u de Bokashi uit over het land.


Wereldwijd gebruikt in 150 landen

Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’, dat met behoud van alle energie, terug wordt gegeven aan de bodem. De methode is ontwikkeld door Prof. Dr. Teruo Higa in Japan en is sinds 35 jaar gemeengoed in meer dan 150 landen, wereldwijd.


Voordelen van Bokashi maken en toepassen

 • Levert optimale voeding voor het bodemleven
 • Verhoogt de organische stofbalans
 • Heeft ziekte-onderdrukkende werking op bodem
 • Maakt grotendeels gebruik van eigen reststromen
 • Behoud van mineralen binnen de bedrijfskringloop
 • Kan (op eigen terrein) zelf worden gemaakt
   

Bokashi versus Compost

Bokashi maken en compost maken hebben beide als doel organisch materiaal geschikt te maken voor de bodem. Bij composteren gaat het om een aeroob proces (= met zuurstof) en bij Bokashi om een anaeroob proces (= zonder zuurstof).
 

Bokashi beter voor het milieu

Bij het maken van Bokashi treedt geen energieverlies op omdat er geen verhoging van temperatuur plaatsvindt. Alle energie (koolstof C) en de stikstof (N) blijven in de Bokashi behouden, terwijl tijdens het composteringsproces veel stikstof (N)  uit de hoop vervluchtigt.  Het volume neemt bij Bokashi vrijwel niet af, óók een belangrijk verschil met compostering, er blijft dus meer over om aan de bodem te geven.
 

De kwaliteit van de bodem is heel belangrijk,
daar moeten we goed op passen
“Het mooie van Bokashi is dat je hiervoor ook je eigen restproducten kunt gebruiken. Naast vaste mest en gier wat van zichzelf al goed is voor de bodem, kunnen we nu de hekkelspecie omzetten tot een waardevol product. Ook voegen wij nog riet en paardenmest aan de Bokashi toe."
"We hebben Bokashi inmiddels een keer toegepast. Zo’n eerste keer weet je nog niet goed hoe het moet, gelukkig werden we heel goed geadviseerd en bijgestaan door de Fa. Postma uit Gauw. Na die ene keer merkten we al vrij snel dat de bodem rijker werd. Zo bleven voorheen op de weidegrond veel koeienvlaaien liggen, maar sinds de Bokashi-behandeling wordt de weidegrond helemaal ‘schoongemaakt’ door micro-organismen. We gaan er zeker mee door!”
Petra Miedema, Melkveehouder

 

Met Bokashi kunnen we bodemvruchtbaarheid herstellen
“We verliezen wereldwijd teeltaarde. De planeet aarde is ziek en heeft koorts. We kunnen en mogen steeds minder kunstmest gebruiken. Dat bewustzijn groeit en dat geldt ook voor de vraag naar informatie over Bokashi. Dat is een positieve ontwikkeling. Want met Bokashi kunnen we de bodemvruchtbaarheid ook weer herstellen.”
Theo Mulder, Bokashi-specialist

 

Het Bokashipakket bestaat uit:

EM Microferm zorgt voor de fermentatie. Deze vloeistof bestaat uit een optimale mix van bacteriën, schimmels en gisten. Ook wel EM (Effectieve Micro-organismen) genoemd. Het bevordert de omzetting van biomassa waardoor het organische materiaal beter benut kan worden. Microferm verhoogt het natuurlijk microbiële evenwicht en de biodiversiteit.
 

Aegir Zeeschelpenkalk voorkomt pH schommeling en zorgt voor een stabiele pH.
 

Edasil Kleimineralen binden vocht en belangrijke mineralen en andere nutriënten die tijdens het fermentatieproces vrijkomen.
 

Starten met Bokashi?

Ik wil graag persoonlijk advies over Bokashi
Ik wil het Bokashipakket bestellen

 

 

Webdiensten - Plus Automatisering