Ferteo

2021-02-16
Ferteos I is toegelaten voor gebruik in de gras en graan teelt en Ferteos II is toegelaten voor gebruik in de aardappel- en uienteelt. Beide producten zijn toegelaten voor gebruik in Nederland via de SKAL registratie en staan op de inputlijst. Ferteos I (38 CaO, 4 MgO, 0,08 Mo en 0,19 Zn) laat positieve effecten zien bij 300 kilogram per hectare grasland. Ferteos II (29 K2O, 3 CaO, 10 MgO en 29 SO3) laat positieve effecten zien bij 300 kilogram per hectare in zowel de aardappel als uienteelt. Ferteos Beide Ferteos producten verhogen de efficiëntie van dierlijke mest: Het versnellen van de ammoniumproductie en het vertragen van nitrificatie. Dus aan de ene kant wordt er snel stikstof vrijgemaakt uit organische mest en aan de andere kant wordt de omzetting van ammonium (NH4) naar nitraat (NO3) verhindert zonder het overige nuttige bodemleven te verstoren. Dit gebeurt door het inkapselen van de ammoniumfractie. Nitraat is op lichte gronden uitspoelingsgevoelig. Bovendien hebben planten een voorkeur voor ammoniumstikstof vanwege de interne omzetting naar aminozuren/eiwit dat veel minder energie kost in tegenstelling tot de omzetting van nitraat naar ammonium en dan naar eiwit in een gewas. Het gewas krijgt hiermee een gelijkmatig aanbod van ammonium en heeft daarmee een positieve invloed in opbrengst en kwaliteit. Kenmerken: – Voorjaarstoepassing 1 a 2 weken voor drijfmestgift. – Versnellen van beschikbare ammonium en vertragen van nitrificatie uit dierlijke mest. – Beschikbaarheid van ammoniumstikstof verhogen. – Versnelt mineralisatie dierlijke mest naar alle voedingselementen en sporenelementen – Uitspoelingsgevoeligheid stikstof op lichte gronden verlagen.
Bio en toch kunstmest strooien?