Bokashi

Voor gezonde landbouwgrond

Onze landbouwgronden verarmen en dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van wat er op groeit. Belangrijk dus om goed voor de grond te zorgen. Met Bokashi kunt u afvalresten omzetten tot een natuurlijke bodemverbeteraar.

Onze landbouwgronden verarmen en dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van wat er op groeit. Belangrijk dus om goed voor de grond te zorgen. Met Bokashi kunt u afvalresten omzetten tot een natuurlijke bodemverbeteraar.

Bokashi maken

Bokashi kan op elke locatie en van elk type vers organisch materiaal worden gemaakt. Denk aan: (drijf)mest, mislukte graskuil of aardappelafval, riet, bladeren, houtsnippers, maar ook aan reststromen van kwekerij en het openbaar groen. In alle gevallen worden Microferm (1), Zeeschelpenkalk (2) en Kleimineralen (3) toegevoegd.

Hiermee waarborgt u de fermentatie (anaerobe proces) en kwaliteit van het eindproduct. U mengt vervolgens het geheel en sluit het minimaal 8 weken luchtdicht af. Vervolgens rijdt u de Bokashi uit over het land.

Voordelen van Bokashi toepassen

•    Levert optimale voeding voor het bodemleven
•    Verhoogt de organische stofbalans
•    Heeft ziekte-onderdrukkende werking op bodem
•    Maakt grotendeels gebruik van eigen reststromen
•    Behoud van mineralen binnen de bedrijfskringloop
•    Kan (op eigen terrein) zelf worden gemaakt

 

Bokashi versus compost

Bokashi maken en compost maken hebben beide als doel organisch materiaal geschikt te maken voor de bodem. Bij composteren gaat het om een aeroob proces (= met zuurstof) en bij Bokashi om een anaeroob proces (= zonder zuurstof).

Bokashi beter voor milieu

Bij het maken van Bokashi treedt geen energieverlies op omdat er geen verhoging van temperatuur plaatsvindt. Alle energie (koolstof C) en de stikstof (N) blijven in de Bokashi behouden, terwijl tijdens het composteringsproces veel stikstof (N)  uit de hoop vervluchtigt.  Het volume neemt bij Bokashi vrijwel niet af, óók een belangrijk verschil met compostering, er blijft dus meer over om aan de bodem te geven.

Advies nodig?

Wilt u Bokashi toepassen binnen uw bedrijf?
Neem contact op met Tineke Postma voor een persoonlijk advies.
e: info@postmagauw.nl
t:  (0515) 52 12 27